Këshilli Bashkiak në mbledhjen e tij dt. 28/10/2015 në mbështetje të ligjit 8652 dt. 31/07/2000;
Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore, miratoi komisionet e përhershme të Këshillit Bashkiak të dalë nga zgjedhjet e dt. 21 Qershor 2015 si më poshtë:

 1. Komisioni i Ekonomisë dhe Finances
 • …………………. KRYETAR
 • Juela Toçila ANETARE
 • Ismail Paja ANETAR
 • Pullumb Dervishi ANETAR
 • Rabie Tafani ANETARE

 

 1. Komisioni i Arsimit dhe Shëndetësisë
 • Ergys Uruçi KRYETAR
 • Luljeta Gjoshi ANETARE
 • Avni Dragoti ANETAR
 • Alma Maksuti ANETARE
 • Mbaresa Cerriku ANETARE

 

 1. Komisioni i Urbanistikës dhe Mjedisit
 • Besmira Xhaferri KRYETARE
 • Dhurata Shtylla ANETARE
 • Monda Paja ANETARE

 

 1. Komisioni i Bujqësisë
 • Ramadan Elezi KRYETAR
 • Mehdi Shehu ANETAR
 • Caush Idrizi ANETAR

 

 1. Komisioni i Sigurisë Publike
 • Ylli Tafani KRYETAR
 • Ryzhdi Fejzullau ANETAR
 • Edmond Dragoti ANETAR