Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore, miratoi komisionet e përhershme të Këshillit Bashkiak të dalë nga zgjedhjet e dt. 30 Qershor 2019 si më poshtë:

 

Emërtimi Komisioni Ekonomik Financ-Buxhet, Tatim Taksat
Nr Emër Mbiemër Subjekti Politik Funksioni
1 Naime  IBRAHIMI PS Kryetar
2 Nexhip ELEZI PS Anëtar
3 Aleksander Idrizi PS Anëtar
4 Kujtim Dervishi PS Anëtar
5 Irma Elezi PS Anëtar

 

 

Emërtimi Komisioni  për probleme të zhvillimit Ekonomik, të Strehimit, Transportit, Trafikut, Pronave Publike
Nr Emër Mbiemër Subjekti Politik Funksioni
1 Besmira Reka PS Kryetar
2 Erion Gjoshi PS Anëtar
3 Ariola Bezati PS Anëtar
4 Arsen Fejza PS Anëtar
5 Delnis Qypi PS Anëtar

 

Emërtimi Komisioni  i Bujqësisë e Blektorisë, Shërbimit Shëndetësor e Mjedisit
Nr Emër Mbiemër Subjekti Politik Funksioni
1 Erion Gjoshi PS Kryetar
2 Kujtim Dervishi PS Anëtar
3 Avni Duka PS Anëtar
4 Enkeleda Kullolli PS Anëtar
5 Avni Shtylla PS Anëtar

 

Emërtimi Komisioni i Arsimit – Kulturës, Rinisë – Sporteve dhe Vlerësimit të Figurave
Nr Emër Mbiemër Subjekti Politik Funksioni
1 Aurel Hysa PS Kryetar
2 Aleksander Idrizi PS Anëtar
3 Xhuliana Tafani PS Anëtar
4 Gzim Gjoshi PGJ Anëtar
5 Ariola Bezati PS Anëtar

 

Emërtimi Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Ceshtjeve Sociale
Nr Emër Mbiemër Subjekti Politik Funksioni
1 Xhuliana Tafani PS Kryetar
2 Naime Ibrahimi PS Anëtar
3 Irma Elezi PS Anëtar
4 Besmira Reka PS Anëtar
5 Ariola Bezati PS Anëtar

 

 

 

Emërtimi Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Ceshtjeve Sociale
Nr Emër Mbiemër Subjekti Politik Funksioni
1 Floren Uruci PSD Kryetar
2 Ismail Paja POSH Anëtar
3 Gzim Gjoshi PGJ Anëtar
4 Avni Duka PS Anëtar
5 Arsen Fejza PS Anëtar