SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Niveli minimal i diplomës “BAHCHELOR”, në Shkencat  e Natyrës Kategoria e pagës Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të…
Lexo më shumë...