Bashkia Belsh fituese me projektin “Shtigjet Turistike në Liqenet e Belshit”

“RAJONE MË TË FORTA NË RRUGËN E INTEGRIMIT NË BE” Në kuadër të Programit për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZHRSH), PZHRSH dhe katër Agjencitë e Zhvillimit Rajonal (AZHR), bashkërisht organizuan me dt.27.07.2018 ne Tirane një … Continue reading Bashkia Belsh fituese me projektin “Shtigjet Turistike në Liqenet e Belshit”