Archives for Njoftime - Page 2

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Niveli minimal i diplomës “BAHCHELOR”, në Akademinë e Sigurisë, shkencat juridike dhe inxhinierike Kategoria e pagës Në zbatim të Ligjit , datë “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM datë Për miratimin…
Lexo më shumë...

NJOFTIM

Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit datë “Për Prokurimin Publik”, ligjit Nr. 68, datë “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit 352, datë “Për Artin Dhe Kulturën” ligjit…
Lexo më shumë...

SHPALLJE IMT

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Niveli minimal i diplomës “BAHCHELOR”, në Shkencat  e Natyrës Kategoria e pagës Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të…
Lexo më shumë...