Të nderuar qytetarë, në bazë të ligjit nr. 119/2014 për të Drejtën e Informimit mund të drejtoni kërkesat tuaja për tu pajisur me informacionin publik të Bashkisë Belsh. Koordinatori mund të kontaktohet në adresën e…
Lexo më shumë...